Aktuelt

27. nov. 2018

Drøymer om eit småbruk i Setesdal

Landlivskontakten har fått fleire henvendelsar frå familiar som ønskjer å flytte til Setesdal og som er på utkikk etter småbruk. Småbruk i Setesdal er ikkje så lett å oppdrive, men interessentar det er der. No treng me di hjelp! Kjenner du noken som eig og kanskje kunne tenke seg å selje småbruket sitt til denne fine familien som ønskjer å bu i Setesdal??

20. nov. 2018

Takk til alle som deltok på spørjeundersøking vår!

Landlivsgruppa ønskte å finne ut meir om kva som skaper bulyst og blilyst i Setesdal, gjennom ei spørjeundersøking. Alle som svara var med i trekning av eit gåvekort frå ei valfri verksemd i Setesdal. Vinnarane finn du her!

10. sep. 2018

- Slepp taket og la nye krefter kome til

Etterspurnaden etter småbruk er skyhøg. Dei fleste vert seld mest før dei er lagt ut for sal. Landlivskontakten kan likevel vise til heile 30 tome hus berre i to sokn i Bygland kommune. Vi har prata med ein familie som etter kvart bestemte seg for å selge familiegarden i Jordalsbø, og nå kan sjå denne drivast vidare av ein engasjert småbarnsfamilie frå Valle/Skien.

03. sep. 2018

Vi treng di hjelp!

Landlivsgruppa ønskjer å finne ut meir om kva som skaper bulyst og blilyst i Setesdal.

10. jul. 2018

Den er endeleg ferdig - snurr film!

Då er endelig filmen ferdig og me har saman med fotograf Anders Martinsen forsøkt å fange dei tinga som gjer Setesdal til ein god stad å bu, for liten og stor.

29. jun. 2018

Kva driv så Landlivsgruppa med?

I denne gruppa finn du Dreng Ose som bur på familiegarden på Ose og Sveinung Skjevrak som bur på Longerak, begge i Bygland kommune, Hege Trydal som hev sett opp nytt hus på ein liten gard i Trydal i Bykle kommune og Kathrine Hovet Pentreath som bur på Evje – dei forskjellige kommunane i Setesdal er godt representert med andre ord!

17. jun. 2018

Innovasjonscamp - SGoS håpar på kommande gründerspirar i dalen!

I samarbeid med Ungt Entrepenørskap arrangerte SGOS innovasjonscamp for 9. klasse frå Valle og Bykle.

21. mar. 2018

Businessgruppa og samarbeid med Ungt Entreprenørskap

Trond Haugå og Knut Skjevrak frå businessgruppa møtte nyleg Tharald Lundvall frå Ungt Entreprenørskap om vidare samarbeid for gründerskap på ungdomskulane i Setesdal. Ungdom og unge vaksne er framtida vår, og kven veit; Kanskje den neste Elon Musk kjem frå Setesdal?

15. mar. 2018

No skjer det!

Det hev vore mykje prat om festivalen som skal haldast på Bygland sommaren 2018, kva er det? Kven er det? Og ikkje minst, kva slags artistar kjem?

08. feb. 2018

Berg Hageservice

”Jau det heile begynte på plenen heime hjå pappa” fortel Joakim Berg. 16-åringen frå Evje og Hornnes er den initiativrike ungdommen bak Berg Hageservice.

31. jan. 2018

“Barn og ungdom hev ein viktig stemme!”

Onsdag 31.01 var dagen endeleg komen,- og alle ungdomsråda i Setesdal hadde felles oppstartsmøte. Ordførar i Bygland, Leiv Rygg Langerak var tilstades, og ynskte dei unge velkommen til politisk engasjement og samarbeid.

28. jan. 2018

Setr - ein liten introduksjon

For eitt år siden sat seks ungdommer seg ned og ville gjere det som ingen ungdommar - så vidt vi veit - har gjort før oss; vi ville lage ein musikkfestival!

28. jan. 2018

«Det er ein siger for oss i SGoS at dette no vert realisert»

Ungdomsråd blir oppretta i alle kommunane i Setesdal, - stor felles samling onsdag 31.01.2018 på Revsnes

04. jan. 2018

Prosjektet held frem!

Fantastiske nyheiter i førjolsgåve – Prosjektet Setesdal Gründer – og Samfunnsutvikling hev fått innvilga midlar til å halde fram med det gode arbeidet eit år til!